Το iphone 11 είναι η πύλη σας σε ένα νέο κόσμο όταν συνδέεστε σε αυτό το φάσμα συσκευών. Είναι ένας κόσμος όπου τα όρια διευρύνονται και οι φραγμοί καταργούνται, ώστε να μπορείτε να δείτε περισσότερα, να μοιράζεστε περισσότερα και να κάνετε πολλά περισσότερα – αβίαστα.