Menu
Your Cart

Ιστοσελίδες για ΕΣΠΑ

Επιδότηση Δημιουργίας eshop μέσω ΕΣΠΑ

Η αναμενόμενη επιχορήγηση για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος για επιχειρήσεις λιανεμπορίου, είναι στην πόρτα σας. Έχει την ονομασία e-lianiko, με κάλυψη ποσοστού 100% για επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος, λογισμικού, εξοπλισμού και διαφήμισης προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους και να και να συνεχειστεί η εμπορικής τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Δημοσίευση του Προγράμματος Επιχορήγησης “e-lianiko”, στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

Επιδοτούνται μέχρι και  5.000 σε υφιστάμενες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν κύρια δραστηριότητα τους το λιανικό εμπόριο. Πρέπει να διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις


Α. Υφιστάμενες, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας έως και τις 30/09/2019

Β. Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά και μέχρι τις 07/11/2020

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας TaxisNet
  • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του e-shop της επιχείρησης
  • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του e-shop (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

 

Περιοχή εφαρμογής

Καλύπτει όλη την Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

A. να έχουν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47....... με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και καπνικών προϊόντων)
Β. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
Γ. Οι νεοσύστατες θα πρέπει να έχουν ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
Δ. να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
Ε. να έχει ανασταλεί από το κράτος λόγο COVID-19 η λειτουργία τους για τουλάχιστον 1 (μία) ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά
ΣΤ. να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive και να δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά τις αγορές του με δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα
  2. να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πιστοποίηση κατά WCAG πρότυπα)
  3. να έχει ενσωματώσει πλήρως την Ευρωπαϊκή οδηγία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά G.D.P.R.
  4. να έχει εγκατεστημένο ενεργό πιστοποιητικό ασφάλειας SSL certificate

 

Δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση

A. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

B. Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή για χρήση με σκοπό την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των παραγγελιών του (περιορισμένο budget)

Γ. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός που σχετίζεται με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία του e-Shop (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

Δ. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης του e-shop, της εκπαίδευσης του προσωπικού, της τεχνικής υποστήριξης του e-shop

E. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
 

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 80.000.000 ευρώ με δυνατότητες αύξησης του ανάλογα με τις συμμετοχές στο πρόγραμμα. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους

Ξεκινήστε σήμερα! Καλέστε μας σε στο τηλέφωνο 6944821858 ή στείλτε μας μήνυμα επιλέγοντας σαν θέμα επιδότηση κατασκευής e-shop μέσω ΕΣΠΑ.