Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν μεταξύ των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιμέρους τομείς, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους όρους και προϋποθέσεις), και της εταιρείας web-site.gr LTD,  ιδιοκτήτη και φορέα εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά, καθώς επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η συμφωνία σας να συμμορφώνεστε με και να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θεωρείται ότι ισχύει κατά την πρώτη σας χρήση της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας.

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, χρήστης ή χρήστες σημαίνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα και δεν έχει (i) προσληφθεί από την web-site.gr LTD και ενεργεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή (ii) δραστηριοποιείται ως σύμβουλος ή αλλιώς παρέχοντας υπηρεσίες για την web-site.gr LTD και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποδεκτή χρήση
Όλο το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα, εκτός και αν το έχουν ανεβάσει οι χρήστες, είναι ιδιοκτησία της web-site.gr LTD, τις θυγατρικές της ή άλλους σχετικούς τρίτους. Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, περιεχόμενο σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχοι, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων, διάταξη σελίδας, υποκείμενο κώδικα και λογισμικό και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφορίας η οποία δύναται να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή που αναγράφεται ή αποτελεί μέρος αυτής της Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι τέτοιου είδους περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τίποτα σε αυτό το site θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπο ή σήμα υπηρεσίας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς ο ιδιοκτήτης να έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή άδεια του.
μπορείτε για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, κάνετε τα εξής:
ανάκτηση, και προβολή του περιεχομένου στην οθόνη του υπολογιστή
β. κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή σε ένα δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο)

γ. να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του περιεχομένου

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαράγει, τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει ή χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε περιεχομένο χωρίς την έγγραφη άδεια της web-site.gr LTD

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:
με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή παρεμποδίζει τη χρήση ή την απόλαυση του Διαδικτυακού Τόπου από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές, παράνομο, παράνομο, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο ή κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, κυβερνητικής τάξης.
Γ. τη δημιουργία, τη μετάδοση ή την αποθήκευση ηλεκτρονικών αντιγράφων του Περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

αυτή η τοποθεσία Web μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά, αυτές οι τοποθεσίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της web-site.gr LTD ή από τους συνεργάτες μας.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων και αποποιούμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε και όλες τις μορφές απώλειας ή βλάβης, που απορρέουν από την χρήση τους.
η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε μια άλλη τοποθεσία σε αυτή την ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επισφράγιση από τα sites τους ή εκείνων που τα ελέγχουν.


Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και αποποίηση ευθυνών

οποιαδήποτε σε απευθείας σύνδεση εγκαταστάση, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που η web-site.gr LTD κάνει διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας (η υπηρεσία) παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθενται». Δεν μπορούμε να δώσουμε καμία εγγύηση ότι η υπηρεσία θα είναι χωρίς ελαττώματα ή βλάβες. Για το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) της καταλληλόλητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας των πληροφοριών, συμβατότητας και ικανοποιητικής ποιότητας. Η web-site.gr LTD δεν φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της web-site.gr
Η web-site.gr LTD ενώ κάνει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλής και χωρίς σφάλματα, ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση ή εγγύηση και όλοι οι χρήστες λαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια, που αφορά τα προσωπικά τους στοιχεία και τους υπολογιστές.
Η web-site.gr LTD δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε διακοπή ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας.
Η web-site.gr LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιοδήποτε τμήμα (ή ολόκληρο) της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες. Οι Παρόντες όροι και προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν για κάθε τροποποιημένη έκδοση της ιστοσελίδας, εκτός αν ορίζεται ρητά διαφορετικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις: α) δεν θα περιορίσει ή θα αποκλείσει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται στην αμέλεια ή στην αμέλεια σας, κατά περίπτωση. (β) να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση. ή (γ) να περιορίσετε ή να αποκλείσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντί σας για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η web-site.gr LTD δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
Α. οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ζημίες, όπως απώλεια κερδών, έσοδα, έσοδα, αναμενόμενες αποταμιεύσεις, επιχειρήσεις, συμβάσεις, υπεραξία ή εμπορικές ευκαιρίες ·

Β. απώλεια ή διαφθορά οποιωνδήποτε δεδομένων, βάσεων δεδομένων ή λογισμικού.

Γ. οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

Γενικά

Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων όπου πιστεύουμε εύλογα ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά διαστήματα από εμάς. Οι αναθεωρημένοι αυτοί όροι ισχύουν για τον ιστότοπο από την ημερομηνία δημοσίευσης. Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τακτικά για να εξασφαλίσουν την εξοικείωση με την τρέχουσα έκδοση.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συζητήσεις, ρυθμίσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Οι Νόμοι περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999 δεν ισχύουν για αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και κανένας τρίτος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει ή να επικαλεστεί οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
Εάν κάποιο δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, η διάταξη ή η μερική διάταξη θα θεωρείται, στο βαθμό που απαιτείται, και η ισχύς και η Εκτελεστικότητα των λοιπών διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστούν.
Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, καμία καθυστέρηση, πράξη ή παράλειψη ενός μέρους κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή έννομης προστασίας θα θεωρείται παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικα μέσα.
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Βουλγαρίας και όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Βουλγαρικών δικαστηρίων.
 

GDPR
Ο ιστότοπος μας διατηρεί τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την ομαλή πλοήγηση και επικοινωνία με τον χρήστη. Και είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την νομοθεσία και το GDPR.

web-site.gr LTD λεπτομέρειες

Η web-site.gr LTD είναι εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία και λειτουργεί την ιστοσελίδα web-site.gr.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την web-site.gr LTD μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@web-site.gr.