Δραστηριότητες
Your Cart

Corporate Identity

Η εταιρική ταυτότητα, είναι η οπτική εικόνα και το μέσο με το οποίο επικοινωνείτε το ύφος, η δραστηριότητα και η φιλοσοφία της επιχείρησής σας και περιέχει τους παράγοντες, οι οποίοι συνθέτουν την μοναδικότητα της επιχείρησής σας.