Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Control PanelCPanel
Άμεση ενεργοποίηση
Δωρεάν Μεταφορά HostingΦιλοξενία Ιστοσελίδων
Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα λειτουργικά.Φιλοξενία Ιστοσελίδων
Αναλυτικά Στατιστικά ΕπισκεψιμότηταςΦιλοξενία Ιστοσελίδων
99.9% Uptime GuaranteeΦιλοξενία Ιστοσελίδων
Mysql Data base/ phpMyAdminΦιλοξενία Ιστοσελίδων
Microsoft SQL Server 2005Φιλοξενία Ιστοσελίδων
Πρόσβαση FTPΦιλοξενία Ιστοσελίδων
Διαχείριση Αλληλογραφίας (Webmail)Φιλοξενία Ιστοσελίδων
PHP5+
AJAXΦιλοξενία Ιστοσελίδων
APNETΦιλοξενία Ιστοσελίδων
ASPΦιλοξενία Ιστοσελίδων
PythonΦιλοξενία Ιστοσελίδων
Form mailΦιλοξενία Ιστοσελίδων
FastCGIΦιλοξενία Ιστοσελίδων
XMLΦιλοξενία Ιστοσελίδων
DHTMLΦιλοξενία Ιστοσελίδων
Java ScriptΦιλοξενία Ιστοσελίδων

Είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τις παραπάνω προδιαγραφές σε αυτές που θέλετε χωρίς επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις καλύπτοντας τις ανάγκες σας ικανοποιητικά. Χρειάζεται να γνωρίζετε ακριβώς τις ανάγκες του ισότοπού σας και θα είμαστε στην διάθεσή σας να σας ενημερώνουμε για τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Βέβαια οι ανάγκες είναι μεταβαλλόμενες καθώς πολύ γρήγορα θα χρειαστείτε μεγαλύτερες ταχύτητες. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων είτε λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας.

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H Web Site παράλληλα με την ανάπτυξη ιστοσελίδων αναλαμβάνει και την Φιλοξενία  Ιστοσελίδων σε μισθωμένους Dedicated Servers σε datacenter στη Γερμανία, για άμεση πρόσβαση και τεχνική κάλυψη.

Με γνώμονα την αξιοπιστία και την συνέπεια, σας παρέχουμε την βέλτιστη λύση για την προβολή της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Ασφάλεια, ταχύτητα και συνεχή υποστήριξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη παρουσία στο διαδίκτυο.

Μην μικροποιήσετε την σπουδαιότητα της φιλοξενίας σαν κάτι μικρής σημασίας ούτε να επηρεαστείτε από λόγια τρίτων για φιλοξενία σε server σε πολύ χαμηλό κόστος.

Το web hosting είναι ένα μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε ιδιώτες και εταιρείες να διαθέτουν μία ιστοσελίδα συνεχώς αναρτημένη στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται με το κόστος του ανάλογου εξοπλισμού (π.χ. εξυπηρετητές) ή την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού εξωτερικών συνδέσεων και εύρους σύνδεσης (bandwidth). Αυτό το αναλαμβάνουν οι εταιρίες (web hosts) που προσφέρουν χώρο στον διακομιστή τους καθώς και μέρος της σύνδεσής τους στο δίκτυο.

Ο όρος Web Hosting αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία ο ιδιοκτήτης μίας ιστοσελίδας ενοικιάζει χώρο σε υπολογιστές (διακομιστές) για να τοποθετήσει τα αρχεία του ή και την ηλεκτρονική αλληλογραφία του. Τα αρχεία αυτά, που στοιχειοθετούν την ιστοσελίδα του, προσφέρονται μέσω ασφαλούς δικτύου αδιάλειπτης παροχής στους επισκέπτες.

Η διαχείριση για ένα ιστότοπο από τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων απομακρυσμένης σύνδεσης ή από τον περιηγητή ιστού (browser) μέσω πρόσβασης σε έναν πίνακα ελέγχου (control panel), το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των emails, των αρχείων, των στατιστικών επισκεψιμότητας του ιστότοπου, των εγκατεστημένων εφαρμογών και διαθέσιμων τεχνολογιών.

Σε αυτήν την διαδικασία χρειάζεται να είστε βέβαιοι ότι ο/οι υπολογιστής/ές που συνδέεστε στον server είναι ασφαλείς και δεν υπάρχει κίνδυνος να περάσουν Ιοί από τον υπολογιστή σας στον server. Θα φροντίσουμε να ελέγξουμε και να  καθαρίσουμε το pc σας ώστε να έχετε ασφαλή περιήγηση και διαχείριση των αρχείων δεδομένων σας.